Friday, 2 December 2011

MARI TAMBAH 0~10

Murid-murid akan memahami dan melakukan proses penambahan dengan menggunakan bahan konkrit dan garis nombor.


CONTOH 1:

+

3+1=4

CONTOH 2:

+

2+4=6

CONTOH 3:

+


6+3=9

No comments:

Post a Comment